เกี่ยวกับเรา

Story จุดกำเนิด "Bedding More"

“Bedding More” ถือกำเนิดขึ้นจากจุดเริ่มต้นในปี 2016 เราและทีมงานได้พบเจอกับปัญหาที่เกี่ยวกับการนอนหลับพักผ่อน ไม่ว่าจะเป็นชีวิตที่เร่งรีบ ในการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจในชีวิตประจำวันต่างๆ ทำให้หลายคนลืมใส่ใจใน [สุขภาพของการนอน] ทำให้เกิดปัญหากับสุขภาพรวมไปถึงร่างกายตามมาทีหลัง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ที่เราได้พบเจอกับตัวเอง และทีมงาน รวมไปถึงที่เราได้จากผลการทำวิจัยแบบสอบถามในเรื่องที่เกี่ยวกับการนอน เราก็พบว่ามีอีกหลายคนมีปัญหาเฉกเช่นเดียวกับเรา

จากนั้นเอง “Bedding More” ก็ถูกก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 2018 เพื่อที่มีเป้าหมายและหน้าที่ๆเราตั้งใจไว้ว่าจะทำให้ สุขภาพการนอนของทุกคนดีขึ้น

เราได้มีการวิเคราะห์ถึงสรีระร่างกายในแต่ละเพศและวัย ว่าผลิตภัณฑ์เครื่องนอนที่ดีและมีประสิทธิภาพที่สุด ต้องมีลักษณะอย่างไร และเราได้ทำการผลิตสินค้าตัวอย่างไปทำการทดสอบในห้องทดลอง,ทดสอบ และการใช้งานจริงในสถานที่ต่างๆ จนเป็นที่น่าพอใจ เราจึงเริ่มทำการผลิตในโรงงานที่ได้มาตรฐานระดับส่งออก รวมถึงเรามีการคัดสรรวัสดุที่ดีและมีคุณภาพนำมาใช้ในการผลิตสินค้า ดังนั้นสินค้าของ “Bedding More” จึงเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องนอนสุขภาพระดับพรีเมี่ยม คุณภาพส่งออก

จากที่กล่าวมาในข้างต้นนั้น ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์เครื่องนอนของ “Bedding More” ทุกชิ้น จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด เพื่อส่งมอบสุขภาพการนอนหลับให้ดีและมีประสิทธิภาพที่สุด ดั่งความตั้งใจของเราที่เป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่แรก และเราสัญญาว่า เราจะพัฒนา,ค้นคว้า,วิจัยผลิตภัณฑ์เครื่องนอน เพื่อให้ผู้บริโภคทุกคนมีสุขภาพในการนอนที่ดีที่สุดตลอดไป..

Scroll to top